ใช้เงินกู้จาก สินเชื่อธนาคารออมสินปลดหนี้นอกระบบ

  • จำนวน: ถึง 1200000 บาท
  • ร้อยละ: 28%
  • ระยะเวลากู้เงิน: 1-60 เดือน
  • อายุผู้สมัคร: 20-60 ปี
  • การพิจารณา: อนุมัติใน 48 ชม

ตัวช่วยแห่งชีวิต! กับสินเชื่อธนาคารออมสินปลดหนี้นอกระบบ 


 สำหรับใครที่เคยมีประสบการณ์โดนพวกเจ้าหนี้นอกระบบตามเล่นงาน คงจะรู้ว่ามันแสนสาหัสขนาดไหน ทางธนาคารออมสินจึงได้ส่ง ‘สินเชื่อธนาคารออมสินปลดหนี้นอกระบบ’ มาตอบสนองผู้ที่กำลังประสบกับปัญหานี้! โดยรายละเอียดของตัวสินเชื่อจะมีความแตกต่างกันออกไปตามจำนวนหนี้ที่คุณมี แต่จุดประสงค์หลักคือให้ประชาชนได้หมดหนี้หมดสินจากผู้ปล่อยเงินกู้นอกระบบที่มักจะคิดอกเบี้ยที่แสนแพง! โดยรายละเอียดของสินเชื่อธนาคารออมสินปลดหนี้นอกระบบมีดังนี้ 


สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ

แค่ชื่อของสินเชื่อก็บ่งบอกแล้วว่า ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาหนี้นอกระบบ โดยคุณต้องมีหลักฐานการยืมหนี้นอกระบบที่ชัดเจน เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้ทำการคำนวณวงเงินที่จะปล่อยกู้ให้กับคุณ โดยสินเชื่อธนาคารออมสินปลดหนี้นอกระบบตัวนี้ สร้างความประทับใจและทำให้หลาย ๆ คนรอดพ้นจากหนี้นอกระบบมาแล้วนับหมื่นราย ซึ่งถ้าคุณสนใจที่จะสมัครสินเชื่อตัวนี้ เราก็มีรายละเอียดต่าง ๆ มาแจ้งให้กับคุณดังต่อไปนี้ 


วงเงินกู้สินเชื่อธนาคารออมสินปลดหนี้นอกระบบ

อย่างที่กล่าวไปข้างต้น ว่าทางธนาคารจะต้องขอดูเอกสารการเป็นหนี้ เพื่อที่จะนำมาคำนวณหาวงเงินในการปล่อยกู้และมองถึงความสามารถในการผ่อนชำระของคุณว่าไหวในจำนวนเงินเท่าไหร่ โดยเฉลี่ยแล้วทางธนาคารจะปล่อยวงเงินในการกู้ไม่เกิน 50,000 บาท/คน 


อัตราดอกเบี้ยที่แสนจะถูก! 

อัตราดอกเบี้ยคงที่ของสินเชื่อธนาคารออมสินปลดหนี้นอกระบบจะอยู่ที่ร้อยละ 1 ต่อเดือน ถือว่าถูกมาก ถูกแบบสุด ๆ ในยุคนี้ เพราะยังไม่มีธนาคารไหนใจปล้ำ ยอมปล่อยดอกเบี้ยได้ถูกขนาดมาก่อนเลย


ค่าธรรมเนียม

การยื่นเรื่องขอกู้สินเชื่อธนาคารออมสินปลดหนี้นอกระบบ จะมีอัตราค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 100บาท/สัญญา


ระยะเวลาการผ่อนชำระ

โดยเฉลี่ยการผ่อนเงินคืนชำระของสินเชื่อธนาคารออมสินปลดหนี้นอกระบบจะมีเวลาไม่เกิน 5 ปี หลังจากที่คุณได้รับการอนุมัติ


คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการสมัครสินเชื่อธนาคารออมสินปลดหนี้นอกระบบ

1.เป็นผู้ที่มีการประกอบอาชีพ มีรายได้ชัดเจน

2.สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 

3.มีถิ่นที่อยู่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพ สามารถติดต่อได้

4.เป็นผู้ลงทะเบียนหนี้นอกระบบ (นร.1) สามารถลงทะเบียนได้ในวันที่ขอกู้จากธนาคาร


เอกสารประกอบการขอกู้สินเชื่อธนาคารออมสินปลดหนี้นอกระบบ

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน

2.เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพ สมุดบัญชีเงินฝาก สลิปเงินเดือน (ถ้ามี)

4.เอกสารรายรับ/รายจ่าย (ถ้ามี)

5.รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ

*** กรณีถ้าคุณใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกัน จะต้องนำสำเนาหลักทรัพย์ที่จะค้ำประกันไปด้วย


 หลังจากที่คุณได้ยื่นเรื่องขอกู้สินเชื่อธนาคารออมสินปลดหนี้นอกระบบไปแล้ว อย่าลืมว่าการผ่อนชำระค่างวดเป็นสิ่งที่คุณต้องทำอยู่เสมอ อย่าปล่อยให้ค้างชำระเป็นดินพอกหางหมูเหมือนที่เคย ไม่เช่นนั้นคุณอาจจะต้องกลับสู่วังวนหนี้นอกระบบอีกได้! ปรับเปลี่ยนนิสัยการใช้เงิน วางแผนรายรับ รายจ่ายให้ดี เพียงแค่นี้หนี้สินนอกระบบที่มีอยู่ ก็จะลดน้อยลงและหมดไปในที่สุดยังไงล่ะ! 

ส่งข้อความ
ส่งข้อความ
ส่งข้อความ
ส่งข้อความ


ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินเชื่อธนาคารออมสินปลดหนี้นอกระบบ

เสาวลักษณ์

ทำอย่างไรคะ

February 18, 2021
พลอย

กู้สินเชื่อออนไลน์มาค่ะ ดอกแพงมาก ทวงก็โหด เบี้ยปรับเกินกำหนดก็แพงมาก

February 15, 2021


เขียนความคิดเห็น

ตรวจสอบ
ข้อความ *
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ