AIS นำเทคโนโลยี 5G เข้ามาสาธิตเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

AIS ได้รับการอนุญาตจากกสทช. ให้นำเข้าอุปกรณ์ และจัดแสดงเทคโนโลยี 5G ด้วยการนำคลื่นความถี่ 26 GHz มาทดลองให้บริการภายในบริเวณ AIS D.C. ห้างสรรพสินค้าเอมโพเรียม ด้วยการแสดงให้เห็นถึงความสามารถของ 5G เพื่อให้ภาคธุรกิจนำไปปรับใช้งานในอนาคต

Comments