ใครว่าวงการแพทย์ไม่ถูก Disrupt?

ข้อมูลระบุว่าวงการแพทย์จะเป็นวงการต่อไปที่จะถูกเทคโนโลยีเข้ามา Disrupt คำถามที่สำคัญคือเทคโนโลยีเหล่านั้นจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงวงการแพทย์อย่างไรบ้าง หมอและโรงพยาบาลจะต้องปรับตัวอย่างไรจึงจะอยู่รอด

Comments